เงินกู้

เลือกสินเชื่อรถยนต์ นอกจากดอกถูกต้องดูที่อะไร!?

“สินเชื่อรถยนต์” เป็นสินเชื่อประเภทหนึ่งที่ใช้รถเป็นหลักทรัพย์ในการขอสินเชื่อ ซึ่งการมีสินทรัพย์ค้ำประกัน จึงทำให้สินเชื่อรถยนต์มีดอกถูกกว่าสินเชื่อเงินสด ที่คิดดอกเบี้ยค่อนข้างสูง ทำให้เมื่อวงเงินสินเชื่อสูง ก็ทำให้ต้องจ่ายดอกสูงตามไปด้วย แต่เราจะมีเกณฑ์อะไรในการพิจารณาเลือกสินเชื่อรถยนต์ นอกจากอัตราดอกเบี้ยที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก ไปดูกันเลย เหตุผลที่อัตราดอกเบี้ยสำคัญในการขอสินเชื่อ ไม่ว่าเราจะขอสินเชื่ออะไรก็ตาม สิ่งแรกที่เราจะต้องพิจารณาคืออัตราดอกเบี้ยสูงหรือไม่ ต้องจ่ายเท่าไร เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องชำระดอกเบี้ยมากเกินความจำเป็น ซึ่งอัตราดอกเบี้ยของแต่ละสถาบันทางการเงินก็จะมีความแตกต่างกันออกไป สินเชื่อรถยนต์มักจะมีดอกถูกกว่าสินเชื่อเงินสดที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน และเป็นสินเชื่อที่ยุ่งยากน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการขอสินเชื่อบ้านที่ต้องมีการประเมินและมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากกว่า ดังนั้น...

Read more

Test Drive

No Content Available

Archives